Prihlásenie

Výzva - CIP - Siete verejného obstarávania na podporu riadenia iniciatív trhu

21.11.2008-27.2.2009

Názov výzvy: CIP - Siete verejného obstarávania na podporu riadenia iniciatív trhu

Fondy: CIP - COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME CIP - 1 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (EIP)- Podpora vytvárania politík

Oblasť zamerania: Verejný manažment, Inovácie, financie a hospodárstvo, obchod

Súhrn: Táto výzva je publikovaná v rámci programu Inovácie a kokurencieschopnosť, This call is published under the 1st strand of framework programme Innovation and Competitiveness, Podnikanie a Inovácie

Konečný termín predkladania návrhov: 2009-02-27

Kto sa môže zúčastniť: Administratíva, Štáty, Agentúry, Komory, Lokálne a regionálne autority

Dotknuté regióny: Členské štáty EÚ, krajiny EFTA a EEA, Kandidátske krajiny


Viac informácií: http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.