Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Návrhy ITN Marie Curie

4.4.-31.12.2008

Európska komisia publikovala vrámci sekcie Ľudia 7. Rámcového programu (FP7) výzvu na predkladanie návrhov projektov v Úradnom Vestníku OJ EÚ: - 'Marie Curie Initial Training Networks': FP7-PEOPLE-ITN-2008 dňa 4. apríla 2008 séria C 85, str.10

Výzva oslovuje uvedené siete, ktoré majú za úlohu zdokonaliť perspektívu kariéry začínajúcich výskumníkov ako vo verejnom, tak v súkromnom sektore implementáciou mechanizmu ceznárodnej siete.

Bližšie informácie o postupe, termíne ukončenia výzvy, pracovných programoch a sprievodcu pre prihlasovateľov nájdete na web stránke CORDISu.

Pôvodný článok nájdete na stránke: http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/noticia?seccion=noticia&tipoListado=all&id=0000006415&len=en&mode=subscription

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.