Prihlásenie

Výzva - MEDIA 2007 - Audiovizuálny rozvoj

21.11.2008-2.2.2009

Výzva: MEDIA 2007 - Audiovisual development

Fonydy: MEDIA 2007 - DEVELOPMENT - I2I AUDIOVISUAL MEDIA 2007

Oblasť zamerania: Kultúra - Médiá, Priemysel

Súhr:: Táto výzva je zameraná na financovanie aktivít v oblasti rozvoja produkcie audiovizuálnych projektov

Uzávierka výzvy: 2009-02-02

Kto sa podávať návrhy: MSP a korporácie

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EFTA, Švajčiarsko a Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.