Prihlásenie

Výzva - Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových aktivitách v partnerských krajinách - Vietnam

21.11.2008-6.3.2009

Názov výzvy: Neštátni aktéri a lokálne autority v rozvojových aktivitách v partnerských krajinách - Vietnam

Fondy: NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT

Oblasť zamerania: sociálne vzťahy, verejný manažment, lokálny rozvoj, humanitárne aktivity, ľudské práva, spolupráca a rozvo

Súhrn: Táto výzva, vytvorená z iniciatívy delegácie Európskej komisie vo Vietname je zameraná na pozdvihnutie sociálnej a občianskej participácie na rozvojových procesoch

Konečný termín na podávanie návrhov: 2009-03-06

Kto sa môže zúčastniť: agentúry, komory, asociácie, lokálne a regionálne autority, federácie, únie, rozvojové nevládne organizácie

Dotknuté regióny: Členské štáty EÚ, Vietnam

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.