Prihlásenie

Výzva - Pozdvihnutie individuálych príjmov a zlepšenie životného štandartu v regiónoch Khatlon a Sughd - Tadžikistan

21.11.2008-10.2.2009

Názov výzvy: Pozdvihnutie individuálych príjmov a zlepšenie životného štandartu v regiónoch Khatlon a Sughd - Tadžikistan

Fondy: DCI - DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMEN

Oblasti zamerania: sociálne vzťahy, mestké plánovanie, verejný manažment, lokálny rozvoj, humanitárna spolupráca a rozvoj, politika MSP, financie a hospodárstvo, zdravie 

Súhrn: Táto výzva na podávanie návrhov je realizovaná prostredníctvom finančného nástroja na rozvojovú spoluprácu

Kto môže podávať návrhy:agentúry, komory, asociácie, lokálne a regionálne autority, federácie, únie, mimovládne organizácie

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, krajiny EEA, kandidátske krajiny, Arménsko, Azerbajdžan, Belarus, Gruzínsko, Kzachstan, Kyrgistan, Moldavsko, Ruskaá federácia, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina a Uzbekistan, rozvojové krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.