Prihlásenie

Výzva - FP7 - Spolupráca - ICT - Budúcnosť a vývoj technológií

21.11.2008-31.12.2010

Názov výzvy: FP7 - Spolupráca - ICT - Budúcnosť a vývoj technológií

Fondy: FP7 - COOPERATION - 3.2 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasť zamerania: výskum, priemysel, inovácie, nové technológie, telekomunikácie

Súhr: Výzva je spustená pod kooperačným programom Inovácie a komunikačné technológie

Kto môže podávať návrhy: univerzity, MSP, korporácie, výskumné centrá, lokálne a regionálne autority, agentúry a komory

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, krajiny EEA, Švajčiarsko,kandidátske krajiny

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.