Prihlásenie

Výzvy - FP7 - Idey - ERC Pokročilí výskumníci

21.11.2008-25.3.2009

Názov: FP7 - Idey - ERC Pokročilí výskumníci

Fondy: FP7 - IDEAS - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasť zamerania: výskum, poľnohospodárstvo - rybolov, doprava, energia, životné prostredie, inovácie, nové technológie, telekomunikácie, zdravie

Súhrnné info: 3 sub-výzvy pre pokročilých výskumníkov, realizované Európskou radou pre výskum, ktoré sú určené pre základné - výskumné a vývojové projekty.

kto môže podávať návrhy na výzvu: univerzity a výskumné centrá

dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, kandidátske krajiny

 

Viac informácií: http://erc.europa.eu/index.cfm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.