Prihlásenie

Výzva - FP7 - Kooperácia - Spoločná výzva ICT & Energy

21.11.2008-31.3.2009

Názov výzvy: FP7 - Kooperácia - Spoločná výzva ICT & Energy

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - COOPERATION - 5 ENERGY FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 3.2 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Oblasti zamerania: výskum, energia, priemysel, inovácie, nové technológie, telekomunikácie

Súhrnný opis: Spoločná výzva, zameraná na energetiku a informácie, ako aj kominikačné technológie. Tieto programy sú realizované pod "FP7 Cooperation"

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné centrá, lokálne a regionálne autority, agentúry a komory

Dotknuté regióny:členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, Kandidátske krajiny

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.