Prihlásenie

Výzva - FP7 - Kooperácia - ICT Výzva 4

21.11.2008-1.4.2009

Názov výzvy: FP7 - Kooperácia - ICT Výzva 4

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - COOPERATION FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasti zamerania: výskum, priemysel, inovácie, nové technológie, telekomunikácie

Súhrnné info: štvrtá výzva, realizovaná pod programom pre informačné a telekomunikačné technológie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné centrá, školiace strediská, lokálne a regionálne autority

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko a kandidátske krajiny

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.