Prihlásenie

Výzva - Koordinovaná ERA-NET Výzva 2009

21.11.2008-21.4.2009

Názov výzvy: Koordinovaná ERA-NET Výzva 2009

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - COOPERATION FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasti zamerania: životné prostredie, priemysel, zdravotníctvo a hygiena

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné centrá a školiace strediská, lokálne a regionálne autority

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, kandidátske krajinyl

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=183

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.