Prihlásenie

Výzva - FP7 - Euratom - Nuclear Fission and Radiation Protection

21.11.2008-21.4.2009

Názov výzvy: FP7 - Euratom - Nuclear Fission and Radiation Protection

Fondy: FP7 - EURATOM - NUCLEAR FISSION AND RADIATION PROTECTION FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasti zamerania: výskum, energetika, priemysel a inovácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné centrá, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.