Prihlásenie

Výzva - FP7 - Kooperácia - NMP - Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)

21.11.2008-31.3.2009

Názov výzvy: FP7 - Kooperácia - NMP - Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - COOPERATION - 4 NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIAL AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 6 ENVIRONMENT

Oblasti zamerania: výskum, enrgetika, životné prostredie, priemysel, inovácie, nové technológie

Tematika výzvy: nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové technológie s tematikou životného prostredia

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné centrá, agentúry a komory

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, Kandidátske krajinyl

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.