Prihlásenie

Výzva - FP7 - Cooperation - NMP - Mapovanie

20.11.2008-31.3.2009

 Názov výzvy: FP7 - Cooperation - NMP - Mapping

Fondy: FP7 - COOPERATION - 4 NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIAL AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasť zamerania: výskum, energetika, priemysel, inovácie, nové technológie

Súhrnné info: Táto výzva je zameraná na realizáciu projektov v oblasti spolupráce s Ruskou federáciou v nanotechnológiách

oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, kandidátske krajiny, Ruská federácia

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.