Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: program výskumu, vývoja a inovácií - EU - Egyptský inovačný fond - Grantová schéma 1

3.12.2008-14.1.2009

Názov výzvy: Research, Development and Innovation Programme - EU-Egypt Innovation Fund - Grant Scheme 1

Fond: SMILING - SMALL INITIATIVE BY LOCAL INNOVATIVE NGOs

Oblasť zamerania podpory: Výskum, podpora lokálneho rozvoja, inovácie, nové technológie, kooperácia a rozvoj

Súhrnná informácia: Táto výzva je zameraná na rozvoj inovatívnej stratégie, orientovanej na podporu egyptského primyslu a ekonomiky

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie a výskumné strediská

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, Egypt, štáty MEDA

Viac informácií: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.