Prihlásenie

Výzva: Podpora nevládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti životného prostredia Environmentálne projekty na Slovensku

3.12.2008-19.2.2009

Názov: Support for Environmental Non-governmental Organisations - Environmental projects in Slovakia

Fond: EUROPEAN ECONOMIC AREA GRANTS

Oblasť zamerania podpory: lokálny rozvoj, životné prostredie, spolupráca a vývoj

Súhrnné info: Výzva je zameraná na podporu nevládnych organizácií, podporuje rozvinutie verejnej diskusie a verejného povedomia v spolupráci medzi verejným a neziskovým sektorom

Oprávnení žiadatelia: nevládne organizácie, asociácie

Dotknuté regióny: Slovensko, krajiny EEA

Viac informácií: http://www.eeagrants.org/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.