Prihlásenie

Výzva: ACP program - veda a technológia

3.12.2008-27.2.2009

Názov výzvy: ACP Science and Technology Programme

Fond: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Oblasť zamerania podpory: výskum, lokálny rozvoj, nové technológie, kooperácia, telekomunikácie

Súhrnné info: Táto výzva je realizovaná deviatym Európskym rozvojovým fondom. Výzva je zameraná na podporu krajín v oblasti inovácií vedy a technológií a nahrádza podporný mechanizmus "Program pre vedu, inovatívne technológie a kapacity výstavby"

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strtediská, lokálne a regionálne autority, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: krajiny ACP, lčenské štáty EÚ, krajiny EEA, oficiálne kandidátske krajiny EÚ

Viac informácií: http://www.bei.org/projects/regions/acp/index.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.