Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Veda a spoločnosť

21.4.-26.6.2008

Výzva na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu Kapacitysiedmeho rámcového programu ES v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2008/C 100/07)

 

Európska komisia týmto informuje o výzve na predkladanie ponúk v rámci pracovného programu „Kapacity“ siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013).

Očakávajú sa návrhy v rámci tejto výzvy.

Špecifický program Kapacity:

Časť: Veda v spoločnosti

Identifikátor výzvy: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-3

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka pracovného programu, ktorý Komisia prijala rozhodnutím K(2008) 1387 zo 16. apríla 2008.

Informácie o rozpočte, lehotách a postupoch týkajúcich sa výzvy, pracovného programu, ako aj usmernenia pre žiadateľov o spôsobe predkladania návrhov, sa nachádzajú na webovej stránke CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=117

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.