Prihlásenie

Výzva - EU Brána - Obchodná misia do Japonska - Environment

15.12.2008-5.1.2009

Názov: EU Gateway - Business mission to Japan - Environment

Fondy: EU GATEWAY PROGRAMME

Oblasti zamerania: energetika, životné prostredie, priemysel, spolupráca a rozvoj, politika MSP

Oprávnení žiadatelia: SMEs, SMEs, Corporations

Dotknuté regióny: Členské štáty EÚ

 

Viac informácií: http://ww.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.