Prihlásenie

Výzva - EU Brána - Obchodná misia do Kórey - Konštrukcie

15.12.2008-21.1.2009

Názov: EU Gateway - Business mission to Korea - Construction

Fondy: EU GATEWAY PROGRAMME

Oblasť zamerania: mestské plánovanie, priemysel, spolupráca a rozvoj, politika MSP 

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ

 

Viac informácií: http://ww.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.