Prihlásenie

Výzva - EU Brána - Obchodná misia do Kórey - Energeticky súvisiace technológie

15.12.2008-15.5.2009

Názov výzvy: EU Gateway - Business Mission to Korea - Energy related technologies

Fondy: EU GATEWAY PROGRAMME

Oblasť zamerania: spolupráca a rozvoj, ekonomika - financie, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ 

Viac informácií: http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=22&page=Home

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.