Prihlásenie

Výzva - FP7 - Kapacity - Infraštruktúry 2009

15.12.2008-17.3.2009

Názov výzvy: FP7 - Capacities - Infrastructures 2009

Fondy: FP7 - CAPACITIES - 1 RESEARCH INFRASTRUCTURES

Oblasť zamerania: výskum, novétechnológie

Súhrn: Táto výzva je zameraná na rozvoj existujúcich elektronických infraštruktúr a kooperáciu, koordináciu rozvoja politiky výskumu

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, administratíva a štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, asociované krajiny

 

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.