Prihlásenie

EDF - Podpora lokálnych výskumných inštitúcií - Etiópia

19.12.2008-20.1.2009

Názov výzvy: EDF - Support to local research institutions - Ethiopia

Fond: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND (Európsky rozvojový fond)

Oblasť zamerania podpory: verejný manažment, kooperácia a rozvoj, obchod, ekonomika a financie

Súhrn: Výzva je realizovaná v rámci programu Program budovania obchodných kapacít

Oprávnení žiadatelia: federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Dotknuté regióny: Federálna Demokratická Republika Etiópia

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments/index_fr.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.