Prihlásenie

EDF - Informačná kampaň na decentralizačné procesy - Burundi

19.12.2008-23.2.2009

Názov výzvy: EDF - Information Campaign on decentralisation process - Burundi

Fond: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Oblasť zamerania podpory: kultúra, média, verejný mnažment, informácie, lokálny rozvoj, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: asociácie, federácie, únie, korporácie, rozvojové nevládne organizácie, MSP

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, ACP krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments/index_fr.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.