Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: FP7 - Energia - Druhá generácia biopalív - Výzva koordinovaná EÚ a Brazíliou

9.1.-5.5.2009

Názov výzvy: FP7 - COOPERATION - Energy - Second Generation Biofuels - EU Brazil Coordinated Call

Fondy: FP7 - COOPERATION - 5 ENERGY FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Oblasť zamerania podpory: výskum, energetika a životné prostredie

Súhrn: Nová výzva na podávanie návrhov realizovaná pod programom Energy 2009, zameraným na spoluprácu v oblasti výskumných projektov medzi EÚ a Brazíliou

Oprávnení žiadatelia: univezity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Dotknuté regióny: členské štáty EU, Brazília

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.