Prihlásenie

ENPI - Twinning - Support to the Office of the Human Rights Defender of the Republic of Armenia

9.-30.1.2009

Názov výzvy: ENPI - Twinning - Support to the Office of the Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Fondy: TWINNING (IPA & ENPI) ENPI - EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT

Oblasti zamerania podpory: sociálne vzťahy, ľudské práva, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: lokálne a regionálne autority, administratíva a štáty

Dotknuté regióny: Členské štáty EÚ

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/institution_building/twinning_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.