Prihlásenie

CENTRAL - Inovácie, životné prostredie, atraktivita regiónov a dopravná dostupnosť Výzva na podávanie projektov - otvorené aj pre firmy!

15.1.-18.3.2009

Dňa 9. januára 2009 bola otvorená druhá výzva v rámci programu Central Europe, ktorá podporí projekty v oblasti podpory inovácií, životného prostredia, zlepšenia dopravnej dostupnosti strednej Európy a zvýšenia atraktivity miest a regiónov v strednej Európe. Do projektov sa môžu zapojiť aj súkromné firmy. Projekty sú neinvestičného charakteru, kofinancovanie poskytované z EÚ pre slovenských účastníkov je vo výške 85% z celkových

Viac informácií o výzve sa nachádza tu.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.