Prihlásenie

Ďalšia výzva na podávanie návrhov "príroda a biodiverzita", "environmentálna politika a vláda" a "informácie a komunikácia"

16.1.-25.4.2009

Názov: Ďalšia výzva na podávanie návrhov "príroda a biodiverzita", "environmentálna politika a vláda" a "informácie a komunikácia" 

Fondy: LIFE+ ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE LIFE+ NATURE AND BIODIVERSITY LIFE+ ENVIRONMENT POLICY AND GOVERNANCE

Oblasť zamerania pomoci: verejný manažment, životné prostredie 

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, rozvojové n.o., korporácie, federácie, únie, školy, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.