Prihlásenie

URBACT II - Vytvorenie pracovnej skupiny na implementáciu Lipskej charty

4.2.-21.3.2009

Názov výzvy: URBACT II - Creation of a working group on the implementation of the LEIPZIG CHARTER

Fondy: URBACT 2

Oblasť zamerania podpory: zamestnanosť, mestské plánovanie, verejný manažment, lokálny rozvoj, vzdelávanie a tréningy, životné prostredie, ekonomika a financie

Súhrn: táto výzva je zameraná na zvýšenie efektivity udržateľného integrovaného mestrského rozvoja, realizovaného pod programom URBACT II, ktorý je zameraný na zvýšenie efektivity politík EÚ, s víziou implementácie lisabonskej stratégie.

Oprávnení žiadatelia: univerzity, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority

Dotknuté regióny: členské štáty EU, Nórsko, Švajčiarsko

Viac informácií: http://urbact.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.