Prihlásenie

Spojený harmonizovaný program EÚ, zameraný na obchod a spotrebiteľský dohľad

4.-20.2.2009

Názov výzvy: Joint Harmonised European Union Programme of Business and Consumer Surveys

Fondy: JOINT HARMONISED PROGRAMME OF BUSINESS AND CONSUMER SURVEYS

Oblasť zamerania podpory: informácie, priemysel, služby, ekonomika a financie, obchod, občianstvo

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n.o., korporácie, federácie, školy, únie, výskumné centrá, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication7568_en.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.