Prihlásenie

Vzťahy v oblasti priemyslu a sociálny dialóg - informácie, konzultácie a participácia

6.2.-16.4.2009

Názov výzvy:  Industrial Relations and Social Dialogue - Information, Consultation et Participation of representatives of undertakings

Fondy: INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE

Oblasť zamerania podpory: zamestnanosť, sociálne vzťahy, priemysel

Súhrn: Táto tretia výzva z roku 2009, realizovaná DG Employment and Social Affairs, je zameraná na podporu sociálneho dialógu v oblasti priemyselných fzťahov pre rok 2009.  

Oprávnení žiadatelia: federácie, únie, korporácie, MSP

Dotknuté regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_fr.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.