Prihlásenie

TEMPUS IV - reforma vyššieho školstva prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít

6.2.-28.4.2009

Názov výzvy: TEMPUS IV - Reform of Higher Education through International University Cooperation

Fondy: TEMPUS PLUS

Oblasť zamerania podpory: vzdelávanie - tréningy, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, vzdelávacie a školiace strediská, asociácie

Dotknuté regióny: členské štáty EU, balkán, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýria, okupované palestínske územia, Tunisko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina

Viac informácií: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.