Prihlásenie

Lokálne kultúrne aktivity ENPI - Egypt

6.2.-1.4.2009

Názov výzvy: Local Cultural Activities ENPI - Egypt

Fondy: ENPI - LOCAL AND REGIONAL CULTURAL ACTIVITIES

Oblasť zamerania podpory: Kultúra - Médiá, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, lokálne a regionálne autority, korporácie, n.o., MSP

Dotknuté regióny: Egypt

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.