Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: FP7/CIP - Kapacity a eko-inovácie

28.4.-24.7.2008

EK publikovala výzvu na predkladanie  návrhov projektov pre 7. RP „Program kapacity a eko-inovácie“ pod CIP.

V Úradnom vestníku EÚ publikovala EK výzvu na predkladanie návrhov projektov pod programom „Kapacity“ v rámci 7. RP pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity:

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-3

Zároveň bola publikovaná výzva pre činnosti v oblasti eko-inovácií pod rámcovým programom “Konkurencieschopnosť a inovácie:

CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2008

Termíny na predkladanie návrhov projektov sú:

24. júla 2008, resp. 11. septembra 2008

Príbuzné linky:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:100:SOM:EN:HTML

http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/evento?seccion=evento&tipoListado=all&id=0000002977&len=en&searchText=Eco-innovation

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.