Prihlásenie

AAL Spojený program (periférny podporný program)

16.2.-5.5.2009

Názov výzvy: AAL Joint Programme - ICT based solutions for Advancement of Social Interaction of Elderly People

Fondy: AAL - AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME

Oblasť zamerania podpory: sociálne vzťahy, výskum, zdravotníctvo

Súhrnne: táto druhá výzva je realizovaná pod Ambient Assisted Living programme.

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Dotknuté regióny: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom and Switzerland

Viac informácií: http://www.aal-europe.eu/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.