Prihlásenie

DAPHNE III Transnárodné projekty

2.3.-22.4.2009

Názov  výzvy: DAPHNE III Transnational projects (action grants)

Fondy: DAPHNE III (FIGHT AGAINST VIOLENCE)

Oblasť zamerania podpory: sociálne vzťahy, justícia - bezpečnosť, ochrana zdravia

Súhrnné info: Nová výzva, zameraná na prevenciu proti násiliu, páchanému na deťoch, mladých ľuďoch a ženách

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, N. O, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Dotknuté regióny: členské štáty EU, krajiny EEA countries (Liechtenstein, Norway, Iceland)

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.