Prihlásenie

Transnárodný program pre európsku teritoriálnu spoluprácu MED

2.-13.3.2009

Názov výzvy: Transnational Programme for European Territorial Cooperation MED

Fondy: EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION OBJECTIVE (INTERREG IV) - Transnational strand

Oblasť zamerania podpory: verejný manažment, lokálny rozvoj, inovácie, kooperácia a rozvoj, ekonomika - financie, obchod

Súhrnne: Táto výzva je zameraná na podporu mestského rozvoja v oblasti inovácií, ochrany životného prostredia a rozvoja udržateľnej urbanizácie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Dotknuté regióny: Cyprus, Spain, France, Greece, Italy, Malta, Protugal, United Kingdom, Slovenia

Viac informácií: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm#European_Territorial_Cooperation

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.