Prihlásenie

ITEA 2 Call 4

2.3.-9.4.2009

Názov výzvy: ITEA 2 Call 4

Fondy: EUREKA

Oblasť zamerania: výskum, priemysel, inovácie, nové technológie 

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Viac informácií: http://www.itea2.org/project_calls

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.