Prihlásenie

TEN - E projekty spoločenského záujmu v trans - európskych energetických sieťach

2.3.-24.4.2009

Názov výzvy: TEN - E projects of common interest in the field of trans-European energy networks

Fondy: TEN-E TRANSEUROPEAN ENERGY NETWORKS

Oblasť zamerania: verejný mnažment, energetika, ko-op a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, agenúry, komory, asociácie, lokálne a regionálne autority, výskumné strediská, federácie, únie, korporácie, N. O., MSP, univerzity

Regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.