Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: 7RP -spolupráca - energia

2.5.-8.10.2008

Fondy: 7. RP - spolupráca - 5 energia

Oblasť: výskum, priemysel, energia

Súhrn: výzva na predkladanie návrhov projektov Energia časť 2 pokrýva nové výskumné činnosti, ktoré ešte neboli publikované v skorších výzvach 2008

Oprávnení: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Územia: členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, štáty EHP, Švajčiarsko, Izrael, Balkán

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.