Prihlásenie

Prevencia a boj proti kriminalite - Posilnenie práva v cezhraničnej spolupráci

5.3.-20.4.2009

Názov výzvy: Prevention of and fight against crime - Law enforcement cross border cooperation

Fondy: PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME

Oblasť zamerania: verejný manažment, justícia - bezpečnosť   

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n. o., federácie, únie, výskumné centrá, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva,

Dotknuté regióny: členské štáty EU, kadidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.