Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov JTI Čistá obloha

5.3.-5.5.2009

Názov výzvy: Calls for proposals JTI Clean Sky

Fondy: FP7 - COOPERATION - 7 TRANSPORT

Oblasť zamerania podpory: doprava, životné prostredie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, výskumné strediská

Dotknuté regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://www.cleansky.eu/index.php?arbo_id=35

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.