Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov ARTEMIS spoločný záväzok

12.3.-15.4.2009

Názov výzvy: Call for proposals ARTEMIS Joint Undertaking

Fondy: FP7 - JTI - ARTEMIS (EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS INITIATIVE)

Oblasť zamerania: priemysel, inovácie, nové technológie, ekonomika - financie

Súhrn: Second call launched for the common tecnology initiative JTI ARTEMIS about the embedded software (8 topics).

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, agentúry, komory

Dotknuté regióny: členské štáty EU, EEA, Izrael

Viac informácií: https://www.artemis-ju.eu/call_2009

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.