Prihlásenie

Slovensko - nemecká misia drevárskych firiem

28.-29.3.2014, Nurnberg, Nemecko

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network
Bayern Handwerk International
si Vás dovoľuje pozvať

na slovensko-nemeckú misiu podnikateľov
z oblasti drevárskeho priemyslu

28.-29.3.2014, Norimberg, Nemecko


Pre koho je misia určená:
pre slovenských podnikateľov a podnikateľky z oblasti drevárskeho priemyslu, ktorí majú záujem o medzinárodnú spoluprácu v podobe nemeckého obchodného partnera

Čo je predmetom misie: slovenskí podnikatelia navštívia päť inovatívnych bavorských firiem z rôznych oblastí drevárskeho priemyslu – drevené domy, interiérové nátery, kancelársky nábytok, manipulačné zariadenia a tesárstvo, a to všetko už počas cesty na veľtrh HolzHandwerk, Nürnberg, Nemecko

Pridaná hodnota podnikateľskej misie: nadviazanie nových kontaktov a potenciálnej spolupráce, získanie nových podnetov, bezplatnú účasť na medzinárodnom veľtrhu HolzHandwerk v nemeckom Norimbergu atď.

 

Sektorové zameranie:

-          Kancelársky nábytok a iné odborné zariadenia

-          Stroje a ďalšie pracovné kovové pomôcky

-          Ostatné priemyselné zariadenia a stroje

-          Stavebné firmy

-          Výstavba obytných a neobytných budov

 

Program podujatia:

28. 3. 2014 (piatok):

7:00 – odchod z Bratislavy

návšteva bavorských firiem

večer príchod do Ahamu, ubytovanie

29.3.2014 (sobota):

7:00 –  odchod do Norimbergu

návšteva ďalších firiem

bezplatná účasť na veľtrhu HolzHandwerk

stretnutia s firmami priamo na výstavisku

večer odchod do Bratislavy

 

Miesto konania velthu: Nürnberg Messe GmbH, Messezentrum 90471 Nürnberg

 

Ubytovanie bude zabezpečené spoločne v hoteli Regensburgerhof - cena za ubytovanie 47€ + 6€ raňajky. Viac info na: http://www.regensburger-hof.de/.

 

Podmienky účasti:

Účasť na podujatí je bezplatná. Organizácia si hradí náklady na ubytovanie. Agentúra zabezpečí mikrobus, nemecký partner vstupenky, tlmočenie a návštevy priamo v nemeckých firmách.

 

Kontakt:

NARMSP, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Oľga Némethová ; tel.: 02 502 44 513; nemethova@nadsme.sk;  www.enterprise-europe-network.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.