Prihlásenie

PLASTPOL 2014 Kooperačné podujatie v rámci medzinárodného veľtrhu spracovania plastov a gumy

27.-30.5.2014, Kielce, Poľsko

Medzinárodný veľtrh spracovania plastov a gumy PLASTPOL združuje firmy z celého sveta, je nielen najväčším medzinárodným poľským veľtrhom, ale aj najväčšou obchodnou udalosťou v celej strednej a východnej Európe. PLASTPOL je najprestížnejšia prehliadka pre gumárenský a plastikársky priemysel, a miesto, pre začatie nových výrobkov. 

PLASTPOL Kooperačné podujatie je ideálna príležitosť, ako nadviazať kontakty a príprava pre budúce podnikanie. To umožní účastníkom nadviazať kontakty s potenciálnymi obchodnými partnermi. Individuálne bilaterálne rokovania budú vopred usporiadané a v spolupráci s Enterprise Europe Network Komorou priemyslu a obchodu Staropolska v Kielci. 

PLASTPOL Kooperačné podujatie je skvelá príležitosť pre firmy, nájsť potenciálnych obchodných partnerov v strednej Európe prostredníctvom stretnutí B2B. 

 

Rozsah odvetví:

  • Technológie
  • Zariadenia a stroje pre spracovanie plastov
  • Obaly
  • Priemyselný dizajn
  • Plasty
  • Spracovanie gumy
  • Recyklácia. 

Náklady:

Účasť je zdarma

Miesto:

KIELCE TRADE FAIRS(Targi Kielce S. A.), 1, Zakładowa Str. , 25-672 Kielce, Poland

Registrácia:

do 9. mája

Bližšie informácie a registráciu nájdete na http://izbainnowacji.pl/brokerageevents/spotkania/info.php?eventid=8&lang=gb

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2079/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.