Prihlásenie

Konferencia Going Green – CARE INNOVATION 2014

17.-20.11.2014, Schoenbrunn Palace Conference Centre Vienna, Viedeň, Rakúsko

The International CARE Electronics Office Vás pozýva na významnú konferenciu zameranú oblasť "green" inovácií. Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. - 20. novembra 2014 v priestoroch Schoenbrunn Palace Conference Centre Vienna vo Viedni. Toto podujatie je organizované každé dva roky a tento rok sa program podujatia zameral na najnovšie trendy v enviromentálnom dizajne, čistej výrobe, efektívnosti využívania zdrojov, ekologicky efektívnych technológiách ako aj oblasti re-use. Záujemcovia môže na konferencii vystúpiť s vlastným príspevkom k danej problematike. Termín na zaslanie abstraktu Vášho príspevku je 31. máj 2014.

Viac informácií: http://www.care-electronics.net/CI2014/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.