Prihlásenie

Seminár "BOZP a PPV - hlavná téma: Zmeny v predpisoch BOZP - zmeny v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonník práce

14.5.2014, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozývajú na seminár "BOZP a PPV - hlavná téma: Zmeny v predpisoch BOZP, zmeny v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonník práce", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 14. mája 2014.
 
Cieľ seminára: upozorniť na zmeny v právnych predpisoch a ich aplikácia v praxi.

Cieľová skupina: mzdové účtovníčky, personalisti, bezpečnostní technici, riadiaci pracovníci a všetkých, ktorá uvedená problematika zaujíma a je potrebná pre prax.

Program:
1) Zmeny zákonov 124/2006 Z.z. a 125/2006 Z.z.
2) Zmeny vo vyhláške č. 508/2009 Z.z.
3) Vyhláška č. 147/2013 Z.z.
4) Zákon č. 82/2005 Z.z.
5) Zákonník práce
6) Poznatky z výkonov inšpekcie práce, šetrenie úrazov, školenia BOZP...
7) Odpovede na aktuálne otázky

Pozvánku, detailný program a návratku nájdete TU

Ďalšie informácie Vám poskytne:
p. Viera Piknová, organizačný garant
Trenčianska regionálna komora SOPK
tel: 032/6523834
E-mail: piknova@sopk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.