Prihlásenie

Odborná príprava pre manipuláciu s toxickými látkami a prípravkami

13.5.2014, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (Regionálna komora Trenčín) Vás pozývajú na odborný kurz "Odborná príprava pre manipuláciu s toxickými látkami a prípravkami", ktorý sa bude konať v Trenčíne dňa 13. mája 2014.
 
Cieľ kurzu: Poskytnúť všetky potrebné informácie formou akreditovaného kurzu MŠ SR pre zamestnancov pre manipuláciu s toxickými látkami a prípravkami so získaním osvedčenia o odbornej príprave (podklad pre skúšku na RUVZ) .

Cieľová skupina: Osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami – SZČO, vedúci zamestnanci, resp. zamestnanci prevádzok s chemickými faktormi – lekárne, predajne, výrobné podniky, skladovanie v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z.

Program:
1) Právne predpisy a klasifikácia chemických látok
2) Ochranné a preventívne opatrenia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami(KBÚ, odborná spôsobilosť, posudok o riziku, zdravotný dohľad a pod.)
3) Opatrenia v prípade poškodenia zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami

Pozvánku, detailný program a návratku nájdete TU

Ďalšie informácie Vám poskytne:
p. Viera Piknová, organizačný garant
Trenčianska regionálna komora SOPK
tel: 032/6523834
E-mail: piknova@sopk.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.