Prihlásenie

3rd Annual Forum of the Danube strategy

26.-27.6.2014, Vienna City Hall, Vienna, Austria

Pozývame Vás na tretí ročník podujatia Annual Forum of the Danube strategy, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. a 27. júna 2014 v priestoroch Vienna City Hall v hlavnom meste Rakúska vo Viedni. Toto podujatie je považované za najdôležitejšie podujatie roka vo vzťahu k Danube Strategy.

Viac informácií: http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1334&lang=en

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.