Prihlásenie

Webinár: Možnosti pre MSP z Európskej Únie na čínskom trhu energetickej efektívnosti.

8.5.2014, Online

Typ udalosti:    webinár

Kedy:                 8. máj 2014 (štvrtok)

Čas konania:    10:00-11:00 (SEČ)

Kde:                    online

Kontakt:             info@eusmecentre.org.cn

Účasť na webinári je pre európske MSP a sprostredkovateľov (vrátane obchodných komôr a agentúr pre podporu obchodu) zdarma.

Dôležitosť energetickej efektívnosti a odstraňovania plytvania zdrojmi si čoraz väčšmi uvedomujú nielen čínske firmy, ale aj politickí predstavitelia krajiny. Celková spotreba energie v posledných desaťročiach rapídne rástla ako dôsledok rozvoja priemyslu (v roku 2010 predstavovala spotreba energie 40% z celkovo spotrebovanej energie) a energetiky (37% z celkovo spotrebovanej energie za rok 2010). Predpokladá sa, že na základe plánov na rýchly rozvoj a podporu energeticky úsporných technológií, porastie odvetvie ochrany životného v nasledujúcich rokoch o 15%.

Mnoho MSP z Európskej Únie disponuje technológiami, ktoré Čína potrebuje na dosiahnutie svojich odvážnych energetických cieľov. Firmy špecializujúce sa na tzv. energetický manažment (Energy management companies – EMCs) predstavujú formu atraktívneho podnikateľského modelu, prostredníctvom ktorého je možné preniesť energeticky úsporné technológie na čínsky trh.

 Zaregistrujte sa na tento webinár a budete mať možnosť dozvedieť sa viac o týchto témach:

 

  • čínsky trh energetickej efektívnosti, hnacie sily a hlavní hráči na čínskom trhu;
  • legislatíva a právna regulácia;
  • výzvy, ktorým musia čeliť firmy vstupujúce na čínsky trh;
  • firmy špecializujúce sa na energetický manažment (EMCs) v Európe a Číne;
  • transfer technológií ako súčasť podnikateľského modelu.

 

 

 

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2095/webinar-moznosti_pre_msp_z_europskej_unie_na_cinskom_trhu_energetickej_efektivnosti-.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.