Prihlásenie

Webinár: Ako úspešne presunúť vašu technológiu: Vplyv na MSP so zameraním na Čínu

20.5.2014, Online

Malé a stredné podniky sú často pôvodcami nových nápadov, know-how a nových technológií. Toto technologické know-how je často najdôležitejším aktívom spoločnosti. Ochrana duševného vlastníctva je rozhodujúca, pretože jeho strata by mohla mať negatívny vplyv na podnikanie a existenciu MSP.

Firmy môžu často finančne ťažiť z ich technológie a to buď prostredníctvom alebo prevodom vlastníctva. Avšak, aby sa úspešný prevod uskutočnil, musí byť starostlivo štruktúrovaný často s názorom a pohľadom odborníka. V Číne a pre mnoho dôvodov, transfer technológií môže byť veľkou výzvou pre malé a stredné podniky v EÚ. 

 

Webinár sa bude týkať niektorých z najnovších poznatkov o prevode technológií, vrátane:

Aké technológie môžu byť prevedené do Číny a aké sú spôsoby a možnosti pre transfer technológií? 

Čo by malo byť zahrnuté v zmluve o prevode technológií? Aké ďalšie právne a administratívne kroky sú zapojené do procesu? 

Aké sú najlepšie spôsoby/metódy vyhodnocovania vašej technológie? Kde má človek hľadať kvalifikované poradenstvo? 

  • Ako chrániť záujmy pri použití technológie ako aktívum, ktoré prispeje k čínsko-zahraničnému spoločnému podniku?

Registrácia bude k dispozícii už čoskoro. 

Dátum: 20. mája 2014

Čas: 10:00 – 11:00 (stredoeurópskeho času)

Miesto: Online

Kontakt: info@eusmecentre.org.cn

Bližšie informácie na http://www.eusmecentre.org.cn/content/how-successfully-transfer-your-technology-impact-smes-focus-china

Viac informácií: http://www.rpicpo.sk/clanok/2102/webinar-ako_uspesne_presunut_vasu_technologiu-vplyv_na_msp_so_zameranim_na_cinu.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.